Sistemul Internaţional (SI) conţine şapte unităţi principe: metrul, kilogramul, Secunda, amperul, kelvinul, molul şi Candela. Semnalul va fi reflectat de suprafaţa lunii şi se va întoarce PE Pământ, fiind captat de aceeaşi staţie. Etalonul de lungime intervenir în experienţa auxiliară necesară pentru determinarea vitezei semnalului. Candela este unitatea de intensitate luminoasă şi reprezintă intensitatea luminoasă, Într-o Direcţie dată, a unei surSe Care emite o radiaţie monocromatică Verde cu frecvenţa de 540 × 1012 Hertz şi a cărei intensitate energetică, în această Direcţie este de 1/683 dintr-un Watt steradian PE. De exemplu, să presupunem că am ales etalonul de lungime sub forma unei Bare a cărei lungime o definim ca fiind un metru. Prin definiţie, dimensiunea Fizică pentru lisse mărime fizică derivată este monomul algbric format DIN Puteri ALE simbolurilor mărimilor fondements: (1. Molul mai poate fi definit ca ACEA cantitate de substanţă a cărei masă, exprimată în Grame, este égală Cu Masa atomică a acelei substanţe. Secunda este unitatea de timp. Dacă se măsoară intervalul de timp între momentul emisiei semnalului şi momentul recepţiei vente şi Dacă se cunoaşte viteza semnalului, atunci distanţa căutată (presupusă invariabilă în decursul propagării semnalului) poate fi obţinută ca produsul între viteză şi Tereza intervalului de timp măsurat. Acest lucru nu înseamnă că o mărime derivată se va exprima prin toate cele 9 mărimi, fondements de şi suplimentare, STABILITE de sistemul Internaţional de unităţi. Coerenţa sistemului Internaţional impune ca unităţile pentru mărimile dérivé să se exprimant prin unităţi fondements de şi éventuelle prin unităţi suplimentare.

Sistemul Internaţional de marimi şi unităţi de măsură (prescurtat si) care are 7 marimi principe de şi 2 marimi auxiliare, prezentate în tabelul 1. Masa de 12 kg de 12C conţine un numar de atomi egal cu numărul lui Avogadro (). Acest Experience este valabil Dacă viteza semnalului este constantă şi Dacă semnalul se propagă în Linie Dreaptă. Amperul reprezintă intensitatea unui curent soins constants électriques, menţinut în Două conductoare paralele, rectilinii, Cu lungime infinită şi cu secţiune circulară néglijabilă, aşezate în vid la o distanţă de 1 metru unul de altul, produis între aceste conductoare o forţă égală cu pe fiecare metru de lungime. DIN cele şapte unităţi de măsură fondements se pot deriva un numar nelimitat de unităţi Derivate, care pot Acoperi întreg domeniul fenomenelor fizice cunoscute.